Spændingskvalitet

Elinstallationer:

Harmonisk strøm

25 minutter

Krav:

 • Baggrund i elektriske installationer
 • Dansk

  Indgår i medlemskab

  DKK 995 ex moms

  Emner:

  • Harmonisk strøm og spænding

  • Tids og frekvensvisning

  • Frekvensanalysator

  • Harmoniske på elnettet

  • Frekvensindhold i signaler

  Kursusbeskrivelse: Harmonisk strøm og spænding

  Hvorfor er der harmoniske frekvenser på elnettet? Der indlæres hvad de enkelte harmoniske frekvenser kan henføres til i elinstallationen, igennem forståelse for signalers frekvensindhold. Kurvers frekvensindhold er en stor hjælp i at forstå betydningen af spændingskvalitet, og de problemstillinger der ligger bag. Der belyses kort hvem der primært genererer de harmoniske spændinger og nogle af udfordringer de giver på elnettet. Efter gennemførelse af kurset er der tilgang til et repetitionskursus.

  Forståelse for spændingskvalitet

  Spændingskvalitet er et stort og vigtigt emne til at forbygge problemer. Den teoretisk sværste del er forståelse af signaler, harmoniske spændinger og strømme. Dette kursus giver en grundliggende forståelse uden at skulle havde forståelse for fourietransformation. Rohde Consulting har et 3 dags kursus i spændingskvalitet med tilhørende praktiske øvelser. Her igennem kan man få en dybere indsigt i spændingskvalitet samt erfaringsudvæksling.
  Måling af harmonisk strøm

  Måling af harmonisk strøm og spændingskvalitet

   Fejl pga. støj fra harmonisk strøm

   Her er en list af typiske fejl som Rohde Consulting har oplivet og udarbejde løsninger til.
   • Blinkende lysdæmper lokalt

   Amrikanerkøleskab får lysdæmper til at blinke

   Nogle køleskabe med motorstyring generere så meget støj (harmonisk strøm), at meget følsom udstyr som f.eks. visse typer lysdæmper bliver forstyrret. Forstyrrelsen er som reglen kun i det givende hus på en fase. Ved at flytte køleskabe til en anden fase end den belysningen er på løses problemet typisk.
   12 puls kobling, kompressor
   • Klager fra mange forbrugere

   • Lysdæmper blinker

   • Lysdæmper skruer op og ned

   10 kV net forurenet af fabrik

   Vi har i både Danmark og på Færøerne set flere eksempler på store installationer med 6 puls frekvensomformer i svage net som har givet problemer i en helt by. Erfaringen viser at særligt 15. til 35. harmonisk strøm kobler op på 10 kV nettet og fordeler sig rundt til private forbruger. Mange af forbrugerne er ikke generet af den harmoniske støj, men enkelte har følsomt udstyr som udfordres af støjen og klager til netselskabet.
   Frekvensomformer med høj harmonisk strøm
   • Der opstår pludseligt fejl på kommunikation

   • Controller/styringer går ned

   • Transformere overopheder

   Styring og kommunikation fejler på industrianlæg

   Fejl på frekvensomformer kan føre til meget støj. En fejl vi har oplevet på både mindre anlæg hvor en maskine fejlede og på frekvensdreven køleanlæg hvor et hele elnettet op til 10 kV var omfattet er: Hvis der er for høj netimperdanse kan frekvensomformeren ikke opretholde sit korrekte strømtræk og kommer til både at lave DC og meget støj i et stort frekvensspectra (stor harmonisk strøm). Ved drift af generator skal man være særligt opmærksom på netforholdende. Ofte er der krav om 6-8 gange nominel effekt fra generatoren.
   Afbrændt frekvensomformer
   • Spændingsubalance

   • Lige harmoniske på nettet

   Spændingsubalance

   Fejl på frekvensomformer er et stort emne og en defekt frekvensomformer kan godt arbejde videre uden fejlmeddelelse. Hvis en del af indgangstrinnet er defekt opstår der et skævt strømtræk mellem faserne og der bliver ubalance og harmonisk støj, strøm. Start med at undersøg strømtrækket til frekvensomformeren, se eventuel mere i kurset frekvensomformere eller på det fysiske kursus i spændingskvalitet
   Vindmøller og eldistrubition
   • Klager fra større forsyningsområde

   • Lysdæmper blinker

   Vindmøllers støjfilter fejler

   På mange elproducerende anlæg er der et filter som fjerner harmoniske støj som bliver genereret ved f.eks. en vindmølle. Disse harmonisk strøm filter har en levetid og ved manglende service svigter disse og giver problemer.
   • Generator kan ikke koble ind

   • Offshore installationer

   Generator kobler ud

   Generatoren på f.eks. en offshore installation med mange frekvensomformer har svært ved at koble ind på grund af harmonisk strøm. En standard 6 puls frekvensomformer genererer meget 5. harmonisk strøm og disse er imod løberetningen af generatoren og vil forstyrre styringen af denne. En løsning kan være at installere et aktiv harmonisk filter, se f.eks. billede.