Udklip fra kurset Harmoniske strømme. Dette kursus om handler harmonisk strøm og spændingskvalitet. Title kortet på billedet beskriver også at harmoniske strømme kurset omhandler måling og teori i forhold til harmonisk strøm.

Elinstallationer:

Harmonisk strøm

25 minutter

Krav:

 • Baggrund i elektriske installationer
 • Dansk

  Indgår i medlemskab

  DKK 995 ex moms

  Emner:

  • Harmonisk strøm og spænding

  • Tids og frekvensvisning

  • Frekvensanalysator

  • Harmoniske på elnettet

  • Frekvensindhold i signaler

  Kursusbeskrivelse: Harmonisk strøm og spænding

  Hvorfor er der harmoniske frekvenser på elnettet? Der indlæres hvad de enkelte harmoniske frekvenser kan henføres til i elinstallationen, igennem forståelse for signalers frekvensindhold. Kurvers frekvensindhold er en stor hjælp i at forstå betydningen af spændingskvalitet, og de problemstillinger der ligger bag. Der belyses kort hvem der primært genererer de harmoniske spændinger og nogle af udfordringer de giver på elnettet. Efter gennemførelse af kurset er der tilgang til et repetitionskursus.

  Uddannelses Muligheder

  Lær fejlfinding her og nu med E-learning

  Spændingskvalitet er et stort og vigtigt emne til at forebygge problemer. Den teoretisk sværeste del er forståelse af signaler, harmoniske spændinger og strømme. Dette e-learnings kursus giver en grundlæggende forståelse uden at skulle havde forstået Fourier-transformationen. Til udførelse af fejlfinding på f.eks. industrianlæg er en spændingskvalitetslogger et stærkt værktøj. Det er dog vigtigt at forstå både måleinstrumentet og opbygningen af komponenterne der belaster elnettet. Frekvensomformere giver mange udfordringer og det anbefales at gennemgå både kurset i harmoniske strømme og frekvensomformer.

  Dybere forståelse for spændingskvalitet

  Rohde Consulting har et 3 dags kursus i spændingskvalitet med tilhørende praktiske øvelser. Her igennem kan man få en dybere indsigt i spændingskvalitet samt erfaringsudveksling. Der ses også på nettilslutningskrav, særlig laves der mange fejl ved tilslutning af forbrugsprodukter over 50 kW.

  Videnscenter

  Rohde Consulting har en stor erfaring med spændingskvalitets udfordringer og har her lavet et lille videncenter. Her er der en række eksempler på udfordringer vi har mødt gennem vores rådgivende ingeniør service.
   12 puls kobling, kompressor

   10 kV net forurenet af fabrik

   Vi har i både Danmark og på Færøerne set flere eksempler på store installationer med 6 puls frekvensomformer i svage net som har givet problemer i en helt by. Erfaringen viser at særligt 15. til 35. harmonisk strøm kobler op på 10 kV nettet og fordeler sig rundt til private forbruger. Mange af forbrugerne er ikke generet af den harmoniske støj, men enkelte har følsomt udstyr som udfordres af støjen og klager til netselskabet.
   • Klager fra mange forbrugere

   • Lysdæmper blinker

   • Lysdæmper skruer op og ned

   Frekvensomformer med høj harmonisk strøm

   Styring og kommunikation fejler på industrianlæg

   Fejl på frekvensomformer kan føre til meget støj. En fejl vi har oplevet på både mindre anlæg hvor en maskine fejlede og på frekvensdreven køleanlæg hvor et hele elnettet op til 10 kV var omfattet er: Hvis der er for høj netimperdanse kan frekvensomformeren ikke opretholde sit korrekte strømtræk og kommer til både at lave DC og meget støj i et stort frekvensspectra (stor harmonisk strøm). Ved drift af generator skal man være særligt opmærksom på netforholdende. Ofte er der krav om 6-8 gange nominel effekt fra generatoren.
   • Der opstår pludseligt fejl på kommunikation

   • Controller/styringer går ned

   • Transformere overopheder

   Afbrændt frekvensomformer

   Spændingsubalance

   Fejl på frekvensomformer er et stort emne og en defekt frekvensomformer kan godt arbejde videre uden fejlmeddelelse. Hvis en del af indgangstrinnet er defekt opstår der et skævt strømtræk mellem faserne og der bliver ubalance og harmonisk støj, strøm. Start med at undersøg strømtrækket til frekvensomformeren, se eventuel mere i kurset frekvensomformere eller på det fysiske kursus i spændingskvalitet
   • Spændingsubalance

   • Lige harmoniske på nettet

   Vindmøller og eldistrubition

   Vindmøllers støjfilter fejler

   På mange elproducerende anlæg er der et filter som fjerner harmoniske støj som bliver genereret ved f.eks. en vindmølle. Disse harmonisk strøm filter har en levetid og ved manglende service svigter disse og giver problemer.
   • Klager fra større forsyningsområde

   • Lysdæmper blinker

   • Generator kan ikke koble ind

   • Offshore installationer

   Generator kobler ud

   Generatoren på f.eks. en offshore installation med mange frekvensomformer har svært ved at koble ind på grund af harmonisk strøm. En standard 6 puls frekvensomformer genererer meget 5. harmonisk strøm og disse er imod løberetningen af generatoren og vil forstyrre styringen af denne. En løsning kan være at installere et aktiv harmonisk filter.

   TSE-Learning bruger cookies

   Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen af hjemmesiden.

   Hvis du klikker på Knappen 'Accepter', godkender du at vi sætter cookies til brug for statistik.

   Hvis du klikker på knappen 'afvis' sætter vi ikke cookies til statistik.

   Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at gå til vores cookie politik.

   Læs mere om vores cookie politik